Tạo CV bằng video, tại sao không?- topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/images-2.jpg
Dùng video để tạo điểm nhấn cho Hồ sơ 1920x800_27052019