Thế nào là độ dài lý tưởng của một CV?

Thế nào là độ dài lý tưởng của một CV?
Độ dài lý tưởng cho một bản CV hoàn chỉnh.

 Chúng tôi đã từng nhìn thấy những CV dài hơn 30 trang (sự thật!), với các bằng chứng nhận ở đầu. CV không phải là một cuốn hồi ký hay tự truyện, nó là một bản sơ yếu lý lịch và như vậy có nghĩa là nó phải có độ dài thích hợp và ngắn hơn rất nhiều! CV với độ dài 01 trang – nếu có thể  – luôn được khuyến khích; một số nhà tuyển dụng, đặc biệt là những chuyên gia “săn đầu người”, thậm chí còn nhấn mạnh họ chỉ muốn CV dài 1 trang.

 Nếu không thể, 2 trang là hoàn toàn chấp nhận được và trong một số trường hợp, CV dài đến trang thứ ba là có thể chấp nhận nhưng chỉ trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ, một CV ngành y với rất nhiều phẩm chất và kinh nghiệm cần được cung cấp cụ thể.

 Mọi người thường cảm thấy CV với độ dài 1 trang là ít có ấn tượng hơn so với 2 trang  nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Một bản CV ngắn gọn trong một trang nhưng trình bày hiệu quả vẫn có sức thuyết phục mạnh hơn là một CV được nhồi nhét đầy hai trang với những thông tin không cần thiết. Bạn nên cố gắng loại bỏ những thông tin không liên quan làm giảm sự tập trung vào những điểm mấu chốt.

 Thông thường một CV đã được dàn ra trên hai trang có thể rút ngắn lại để vừa trên một trang với một ít tính chỉnh cẩn thận – và điều này có thể tạo nên một tác động tích cực. Điều đương nhiên là không thể cố ép buộc một cách không cần thiết vào trong một trang khi mà hai trang có thể tốt hơn nhưng một CV với độ dài một trang rưỡi có vẻ như chưa hoàn thiện và không có tính thuyết phục.

 Nếu bạn hoàn thành xong một CV với độ dài lớn hơn hai trang?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất – Nếu CV của bạn không vào một “trường hợp đặc biệt” như đã nói ở trên, bạn cần tiếp tục chỉnh sửa CV của mình cho đến khi có được độ dài chuẩn là hai trang.

  • Nhìn kỹ lại CV của mình và xem xét
  • Lược bỏ một số thông tin ít quan trọng
  • Tìm một cách khác để diễn đạt cùng một luận điểm theo hướng súc tích hơn
  • Thẳng tay loại bỏ những từ và cụm từ thừa thãi
  • Lược bớt những phần nếu thấy không cần thiết, ví dụ: “Mục tiêu nghề nghiệp”,” sở thích”
  • Đặt phần “Sở thích” ở mục “Khác”
  • Thay đổi thiết kế và bố cục trang để tạo ra nhiều không gian hơn
  • Chính sửa, viết lại, đánh bóng và hoàn thiện đến khi nó có độ dài phù hợp

 Không kể đến độ dài, hãy chắc chắn rằng tất cả những thông tin quan trọng nhất của bạn được thể hiện trên trang đầu, hoặc đối với CV một trang, trong phần nửa đầu của trang – đơn giản bởi vì rất nhiều nhà tuyển dụng không nhìn đoạn cuối và chỉ tập trung vào những điểm chính trong CV.

 Nguồn: http://career-advice.monster.co.uk

————————————————–

Tạo CV Miễn Phí tại: http://www.topcv.vn/choose-template