onepage_elegant-1

modern_4-1
Thay đổi 4 điểm này bạn sẽ có 1 CV “chuẩn chỉnh”