Tết Canh Tý 2020, trưng hoa gì để thật nhiều may mắn, tài lộc?

Tết Canh Tý 2020, trưng hoa gì để thật nhiều may mắn, tài lộc?