Cảnh giác lừa đảo trên Telegram

Ứng dụng nhắn tin Telegram

Hãy lưu lại các bằng chứng giao dịch với kẻ xấu để làm bằng chứng

Bảo mật thông tin cá nhân
Telegram là gì