Sửa CV thế nào để chinh phục nhà tuyển dụng hiệu quả hơn?

Sửa CV thế nào để chinh phục nhà tuyển dụng hiệu quả hơn?