smiling teacher near the board

sư phạm là ngành gì
su-pham-la-nganh-gi
topcv-nganh-su-pham-3