gpt-3-va-gpt-4

Giữa chat gpt-3 và gpt-4 có nhiều sự khác nhau cả về tính năng lẫn khả năng xử lý thông tin đầu vào.

gpt-3-va-gpt-4-topcv-2