CEO là vị trí phù hợp cho người có số chủ đạo 8

Kiểm soát viên hàng không cũng là công việc phù hợp với người số 8

CEO là vị trí phù hợp cho người có số chủ đạo 8

Luật sư là câu trả lời nếu bạn chưa biết người số chủ đạo 8 làm nghề gì
Cứng đầu, thích kiểm soát là những điểm yếu của người số chủ đạo 8