Người có số chủ đạo 8 thường rất kiên trì theo đuổi mục tiêu

Kiểm soát viên hàng không cũng là công việc phù hợp với người số 8

Người có số chủ đạo 8 thường rất kiên trì theo đuổi mục tiêu

Cứng đầu, thích kiểm soát là những điểm yếu của người số chủ đạo 8
Số 8 có nhiều ý nghĩa khác nhau trong nhân số học