Số 8 có nhiều ý nghĩa khác nhau trong nhân số học

Kiểm soát viên hàng không cũng là công việc phù hợp với người số 8

Số 8 có nhiều ý nghĩa khác nhau trong nhân số học

Người có số chủ đạo 8 thường rất kiên trì theo đuổi mục tiêu
Người có số chủ đạo 8 thường xem trọng sự động lập