Số chủ đạo 22/4 được xem là master number trong nhân số học

Truyền thông - Marketing là công việc phù hợp với người có số 22/4

Số chủ đạo 22/4 được xem là master number trong nhân số học

Số 22 được xem là con số đại diện cho trực quan và duy tâm
Đặc điểm người có số chủ đạo 22 là gì? Số chủ đạo 22 làm nghề gì?