Số 10 mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong thần số học

Người số 10 có thể trở thành những chính trị gia xuất sắc

Số 10 mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong thần số học

Dũng cảm, thích nghi tốt là những điểm mạnh của người số chủ đạo 10
Người số 10 thường thích sự độc lập, hoàn mỹ