Xem CV Online của nguyễn văn a

Thực tập sinh bán hàng