Sinh viên mới ra trường viết email gửi nhà tuyển dụng ra sao để “lấy lòng”?

Sinh viên mới ra trường viết email gửi nhà tuyển dụng ra sao để "lấy lòng"?