thu nhập ròng

reretained-earnings-la-gi

Sự tăng giảm của thu nhập ròng dự báo sự tăng giảm của Retained Earnings

retained earnings là gì Blog TopCV
tích lũy hoặc tái đầu tư