sử dụng retained earnings

reretained-earnings-la-gi

Retained Earnings cần được sử dụng một cách thông minh

tích lũy hoặc tái đầu tư
sức mạnh tài chính doanh nghiệp