gọi vốn đầu tư

MindX School

MindX liên tục nhận được những khoản đầu tư lớn

lớp học Techkids
xây dựng các mô hình Little Silicon Valley