Phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm

phụ cấp là gì Blog TopCV

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tối đa bằng 15% lương công việc

Phụ cấp tính đóng BHXH
Quy định hưởng phụ cấp