cong-viec-telesale

thuc-tap-sinh-cntt

Tiếp nhận xử lý khiếu nại của khách hàng

Thực tập sinh CNTT Backend Developer làm những gì?
Thực tập sinh CNTT là gì?