Gợi ý các bước xây dựng kịch bản telesale hiệu quả

Kịch bản telesale là gì?

Gợi ý các bước xây dựng kịch bản telesale hiệu quả

Hiểu được khách hàng là key quan trọng trong cuộc gọi tư vấn
Mẫu kịch bản tư vấn khách hàng mới