modern_1-4

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/customerService.jpg
Những kỹ năng chăm sóc khách hàng nổi bật trên CV của bạn – topcv
cv-cskh