Real estate agent showing a family a suburb house

nhân viên kinh doanh bất động sản thumb
nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-1