Couple with real-estate agent visiting house for sale

nhân viên kinh doanh bất động sản thumb
nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-3
nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-1