Engineer measuring parts in quality control room

nhân viên kiểm tra chất lượng là gì
nhan-vien-kiem-tra-chat-luong-la-gi-3