13-2

nhân viên it phần cứng
1hardware
1phan-cung-may-tinh-la-gi-1200×660-1