Nhận việc mới, bạn cần hỏi sếp những gì?

Nhận việc mới, bạn cần hỏi sếp những gì?