Nghỉ hưu sớm có thực sự hấp dẫn?

Nghỉ hưu sớm có thực sự hấp dẫn?