Thiet-ke-khong-ten-7

Ngành thiết kế đồ họa có khó không? Có dễ xin việc không?
Thiet-ke-khong-ten-11