Thiet-ke-khong-ten-11

Ngành thiết kế đồ họa có khó không? Có dễ xin việc không?
ngành thiết kế đồ họa có khó không
Thiet-ke-khong-ten-7