ANH DAI DIẸN

ngành marketing phù hợp với người như thế nào

Ngành marketing phù hợp với người như thế nào? Ai nên học marketing?

marketing  with business graph and chart hand drawing on blackboard