Ngân hàng nhà nước chủ trương không in tiền lẻ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

ngan-hang-nha-nước-chủ-trương-khong-in-tiền-lẻ-trong-dịp-tết-kỷ-hợi-2019

Nhằm hạn chế tiêu cực và tiết giảm chi phí cho ngân sách nhà nước. Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, các loại tiền mệnh giá nhỏ sẽ được hạn chế lưu thông.

Tiền mới mệnh giá 10.000, 5000 Tết năm nay sẽ không đượ đưa ra lưu thông

Cụ thể, không đưa tiền mới in mệnh giá 5.000 đồng trở xuống ra lưu thông như các năm trước đây. Đồng thời Tết năm nay lần đầu tiên không đưa ra lưu thông loại tiền 10.000 đồng in mới. Việc này giúp tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng.

Theo Cục Phát hành và Kho quỹ, dự trữ tiền mặt cả nước tăng thêm 25% trong 2018. Với tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành thêm hơn 12% so với năm 2017.

Tiền mới mệnh giá dưới 10.000 Tết năm nay sẽ không được lưu thông

Trong kế hoạch điều hòa tiền mặt dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, dự kiến lượng tiền mặt tăng thêm 25%. Gồm cả tiền mới và tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, ngân hàng và người tiêu dùng.

Những năm gần đây Ngân hàng Nhà nước đã có sự điều tiết. Có kế hoạch chi thường xuyên và liên tục trong suốt năm. Không còn tình trạng để dồn vào cuối năm. Bất kể lúc nào, ngân hàng thương mại có yêu cầu đều được đáp ứng lượng tiền lẻ.

Hạn chế thói quen dùng tiền lẻ của người dân.

Mặc dù đã có chủ trương không chi tiền mệnh giá nhỏ mới in trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngân hàng Nhà nước TP HCM vẫn có công văn xin Cục phát hành cho chi ra một lượng tiền lẻ. Chủ yếu để đáp ứng các nhu cầu thanh toán chính đáng cho các đơn vị bán lẻ.

“Chúng tôi cũng mong người dân cần thay đổi thói quen dùng tiền lẻ, mới đi rải khắp các chùa chiền, gây phản cảm cũng như rối loạn lưu thông tiền tệ”. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM nói thêm.

Thói quen “rải” tiền lẻ mỗi dịp lễ Tết

Trong lưu thông tiền tệ của Việt Nam hiện nay gồm có các mệnh giá từ 100 đồng đến 500.000 đồng. Nhu cầu tiền mới mệnh giá nhỏ thường tăng cao vào dịp cuối năm để đi lễ, chùa…. Từ đó phát sinh loại hình kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch. Theo Nghị định 96, hoạt động đổi tiền lẻ có thu phí nếu bị phát hiện sẽ bị phạt 20-40 triệu đồng.