yeu-chang-trai-tuoi-22-1

bien
Năm ấy 22, mình chẳng có gì ngoài tuổi trẻ…