Hãy kết hợp lợi ích cá nhân và mục tiêu công việc tương lai trong CV

Mẫu mục tiêu nghề nghiệp trình dược viên giúp vượt qua vòng CV

Hãy kết hợp lợi ích cá nhân và mục tiêu công việc tương lai trong CV

Đảm bảo rằng mục tiêu nghề nghiệp của bạn phù hợp với yêu cầu của ngành dược
Mục tiêu nghề nghiệp nên trình bày một cách rõ ràng và ngắn gọn