Hãy nhấn mạnh vào kiến thức trong mục tiêu nghề nghiệp khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm

Mẫu mục tiêu nghề nghiệp trình dược viên giúp vượt qua vòng CV

Hãy nhấn mạnh vào kiến thức trong mục tiêu nghề nghiệp khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm

Mục tiêu nghề nghiệp nên trình bày một cách rõ ràng và ngắn gọn
Nhu cầu tuyển dụng ngành dược hiện nay luôn cao