Viết thư chào mừng nhân viên mới

thư chào mừng nhân viên mới

Đừng quên nhắc đến những thông tin về thời gian và địa điểm nhận việc

Hãy thể hiện thái độ cởi mở và thân thiện
Hướng dẫn nhân viên mới