Hướng dẫn nhân viên mới

thư chào mừng nhân viên mới

Nhân viên mới cần cần được hướng dẫn để làm quen với môi trường làm việc

Chào đón nhân viên mới
Hãy thể hiện thái độ cởi mở và thân thiện