Biết cách viết mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp tốt sẽ khơi gợi được hứng thú với CV của ứng viên

Tự tin khi phỏng vấn
Khẳng định bản thân