Gắn kết các thành viên

giới thiệu nhân viên mới bằng tiếng anh Blog TopCV

Lãnh đạo sẽ là người kết nối các nhân viên và thành viên mới

Đừng quên kiểm tra lại các lỗi chính tả
Cung cấp thông tin về nhân viên mới