Thực tập sinh telesales

Xem CV Online của nguyễn văn a
telesale