Kiến thức là gì? Có phải chỉ là những công thức toán lý hoá sinh? Giáo viên là ai? Có phải chỉ là người dạy cho ta vần thơ, nắn cho ta con cho ta con chữ?

Vì nghề giáo không chỉ là người đứng trên bục giảng-3
loi-tri-an-ngay-20-11-vi-nghe-giao-khong-chi-la-nguoi-dung-tren-buc-giang-blog-topcv-03