lan-song-sa-thai-blog-topcv-3

làn sóng sa thải nhân viên

Ngành IT ở Việt Nam ít nhiều chịu ảnh hưởng từ làn sóng sa thải trên thế giới

Người lao động bị sa thải
lan-song-sa-thai-blog-topcv-4