Người lao động bị sa thải

làn sóng sa thải nhân viên

Hàng trăm nghìn người lao động trong ngành công nghệ đã bị sa thải

Các ông lớn trong ngành công nghệ liên tục sa thải nhân viên
Nâng cao tay nghề