làm thời vụ là gì

Thiết kế không tên (2)
Thiet-ke-khong-ten-1-1