Làm thế nào để viết một CV ứng cử vào vị trí giám đốc- topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/2889632765_3b879cb82f_n.jpg
onepage_elegant-14