Làm thế nào để viết Cover Letter giúp tỉ lệ phản hồi tăng vọt?

Làm thế nào để viết Cover Letter giúp tỉ lệ phản hồi tăng vọt?