Làm cách nào để giấu việc bạn từng bị sa thải khi viết CV? – topcv

Làm cách nào để giấu việc bạn từng bị sa thải khi viết CV?