Ky-nang-ban-hang-voi-kha-nang-dam-phan

Kỹ năng bán hàng với khả năng chot sale cao
Ky-nang-ban-hang-voi-kha-nang-cho-sales
viec-lam-ban-hang