Không có bằng đại học nhưng một tấm bằng khác đã thay đổi cuộc đời Warren Buffett – tỷ phú và nhà đầu tư huyền thoại

Không có bằng đại học nhưng một tấm bằng khác đã thay đổi cuộc đời Warren Buffett – tỷ phú và nhà đầu tư huyền thoại-01