Không có bằng đại học nhưng một tấm bằng khác đã thay đổi cuộc đời Warren Buffett – tỷ phú và nhà đầu tư huyền thoại-04

Không có bằng đại học nhưng một tấm bằng khác đã thay đổi cuộc đời Warren Buffett – tỷ phú và nhà đầu tư huyền thoại-02